top of page
< Back

Applicant Name:

Nguyen thanh Nhan

Title of Artwork:

Bảo vệ tần ozon

Category:

Drawing

Artwork Description

Bài thi chủ đề về tần ozon nội dung là những nguyên nhân gây thủng tần ozon và hậu quả của nó nhấn mạnh lợi ích của tần ozon đem lại cho nhân loại và cần nhiều biện pháp để bảo vệ

Evaluate:

My list

Comments:

Cancel
Submit
loading.gif

loading ....

You need to login to access this page.

bottom of page