top of page
< Back

Applicant Name:

H Nan Mlô

Title of Artwork:

Bảo vệ tầng ozone bảo vệ khí hậu Trái Đất

Category:

Drawing

Artwork Description

"Bảo vệ tầng ozone bảo vệ khí hậu Trái Đất cũng chính là bảo vệ cuộc sống của chúng ta '',vấn đề đáng lo ngại nhất hiện nay là vấn đề thủng tầng ozone gây bức xúc và mang tính chất toàn cầu. Qua bức tranh của em hiện rõ trong quá trình sản xuất và thải các chất hóa học ra bên ngoài, những khói mù mịt gây ô nhiễm làm rách tầng ozone bảo vệ chúng ta, nghiêm trọng nhất có thể ảnh hưởng tới con người và các sinh vật trên Trái Đất.
Vậy nên mỗi người chúng ta đều có trách nhiệm bảo vệ và khắc phục cũng như là chủ nhân tương lai của Trái Đất và toàn nhân loại.

Evaluate:

My list

Comments:

Cancel
Submit
loading.gif

loading ....

You need to login to access this page.

bottom of page