top of page
< Back

Applicant Name:

Trường THCS và THPT Hưng Lợi Tên: Lý Trí Huy 12A1 Thông điệp: Hiện

Title of Artwork:

Chiếc ô của sự sống

Category:

Drawing

Artwork Description

Trường THCS và THPT Hưng Lợi
Tên: Lý Trí Huy 12A1
Thông điệp: Hiện nay vấn đề tầng O dôn đang bị phá hủy và thủng tầng ô dôn đang diễn ra để bảo vệ tấm khiên bao bọc trái đất chúng ta phải bảo vệ rừng trồng nhiều cây xanh, không sử dụng rác thải nhựa hạn chế tối đa sử dụng đồ nhựa, phải xử lý chất thải từ các nhà máy rác thải nhựa hạn chế tối đa sử dụng đồ nhựa, phải xử lý chất thải từ các nhà máy trước khi thải ra môi trường thực hiện được những điều đó mới bảo vệ được tầng ô dôn

Evaluate:

My list

Comments:

Cancel
Submit
loading.gif

loading ....

You need to login to access this page.

bottom of page