top of page
< Back

Applicant Name:

Mạc Thiên Phúc
Phan Lê Trâm Anh
Trần Hoàng Phúc
Lê Minh Thư

Title of Artwork:

Nỗi đau của hanh tinh xanh

Category:

Drawing

Artwork Description

Vết thương do con người gây ra, con người cần có trách nghiệm chữa lành nỗi đau đó.
Bảo vệ tầng ozone là bảo vệ chính cuộc sống của chúng ta.
Hãy chung tay bảo vệ hành tinh xanh.

Evaluate:

My list

Comments:

Cancel
Submit
loading.gif

loading ....

You need to login to access this page.

bottom of page