top of page
< Back

Applicant Name:

Trí Khan Nguyễn

Title of Artwork:

Khói nguyên nhân ô nhiễm

Category:

Photography

Artwork Description

Khói một trong những nguyên nhân gây ô nhiễm không khí, làm nên hiện tượng ấm lên toàn cầu và cũng là một trong những đầu cơ gây thủng tầng ozôn

Evaluate:

My list

Comments:

Cancel
Submit
loading.gif

loading ....

You need to login to access this page.

bottom of page