top of page
< Back

Applicant Name:

Bùi Thanh Đạt

Title of Artwork:

góc xanh trường em

Category:

Photography

Artwork Description

Bảo vệ và chăm sóc cây xanh là góp phần bảo vệ bầu không khí trong lành cho chúng em học tập. Chúng em sẽ trồng nhiều cây xanh, chăm sóc thật tốt để góp phần bảo vệ bầu không khí trong lành cũng như tầng ô dôn.

Evaluate:

My list

Comments:

Cancel
Submit
loading.gif

loading ....

You need to login to access this page.

bottom of page