top of page
< Back

Applicant Name:

Ngô Huỳnh Bảo Ngọc

Title of Artwork:

Bảo vệ Mẹ Ozone

Category:

Graphic Design

Artwork Description

Mẹ Ozone bảo vệ cho con người và sinh vật trên mặt đất khỏi bị tác dụng hủy diệt của tia tử ngoại trong ánh sáng mặt trời. Hiện nay, công nghệ càng phát triển, những nhà máy, xí nghiệp mọc lên khắp mọi nơi khiến cho tầng Ozone nóng lên như một "quả bom nổ chậm". Thế nên chúng ta cần phải có những hành động thiết thực để bảo vệ người mẹ ấy được trường tồn vĩnh viễn. Đó cũng là bảo vệ sự sống của nhân loại.

Evaluate:

My list

Comments:

Cancel
Submit
loading.gif

loading ....

You need to login to access this page.

bottom of page