top of page
< Back

Applicant Name:

VietnamO3 DCC

Title of Artwork:

Tình nguyện viên bảo vệ môi trường

Category:

Photography

Artwork Description

Tác giả: Dương Hoài An
Hoạt động bảo vệ môi trường là hoạt động giữ cho môi trường trong lành, sạch đẹp; phòng ngừa, hạn chế tác động xấu đến môi trường. Chính vì thế, hoạt động bảo vệ môi trường là một trong những yếu tố cần thiết góp phần đảm bảo sức khỏe người dân cũng như xây dựng nếp sống văn minh đô thị, giúp việc nâng cao ý thức người dân trong lĩnh vực môi trường và phát triển môi trường ngày càng bền vững. Các tình nguyện viên mong muốn gửi đến cộng đồng thông điệp bảo vệ môi trường hết sức mạnh mẽ - “Hãy ngừng xả rác và bảo vệ nguồn nước sạch”. Đó cũng chính là bảo vệ sự sống, sức khoẻ của mỗi chúng ta.

Evaluate:

My list

Comments:

Cancel
Submit
loading.gif

loading ....

You need to login to access this page.

bottom of page