top of page
< Back

Applicant Name:

H Nan Mlô

Title of Artwork:

Bảo vệ tầng ozone bảo vệ khí hậu Trái Đất

Category:

Drawing

Artwork Description

''Bảo vệ tầng ozone bảo vệ khí hậu Trái Đất, cũng chính là bảo vệ chúng ta ",vấn đề đáng lo ngại nhất hiện nay là vấn đề thủng tầng ozone gây bức xúc nghiêm trọng và mang tính toàn cầu .Qua bức tranh của em trong quá trình sản xuất và thải các chất hóa học ra bên ngoài môi trường, những chất đó không có trong tự nhiên mà do chính con người chúng ta tạo nên,những khói mù mịt sẽ ngày càng làm thủng tầng ozone và có thể ảnh hưởng tới còn người và cả sinh vật trên Trái Đất.
Vậy nên mỗi chúng ta cần bảo vệ và khắc phục vì chúng ta là chủ nhân tương lai của Trái Đất.

Evaluate:

My list

Comments:

Cancel
Submit
loading.gif

loading ....

You need to login to access this page.

bottom of page