top of page
< Back

Applicant Name:

Ảnh dự thi Bảo vệ tầng ozone 2022 - TG : Nguyễn Huy Kiên (Trung Kiên) - ĐC : Hải Phòng-Viet Nam - ĐT : 0916410828 - 0936793669 - Mail.trungkien2509@gmail.com TÁC PHẨM DỰ THI sangt

Title of Artwork:

HỦY DIỆT MÀU XANH ĐÔ THỊ

Category:

Photography

Artwork Description

Ảnh dự thi Bảo vệ tầng ozone 2022
- TG : Nguyễn Huy Kiên (Trung Kiên)
- ĐC : Hải Phòng-Viet Nam
- ĐT : 0916410828 - 0936793669
- Mail.trungkien2509@gmail.com
TÁC PHẨM DỰ THI

Evaluate:

My list

Comments:

Cancel
Submit
loading.gif

loading ....

You need to login to access this page.

bottom of page