top of page
< Back

Applicant Name:

Huynh Tuyet Nhi

Title of Artwork:

Phục hồi tầng ozon

Category:

Drawing

Artwork Description

1 trái đất được tạo thành từ nhiều mảnh ghép , mỗi mảnh ghép là 1 môi trường.Nếu muốn trái đất được hoàn thiện thì chúng ta hãy chung tay gắn những mảnh ghép đó lại với nhau và bảo vệ nó

Evaluate:

My list

Comments:

Cancel
Submit
loading.gif

loading ....

You need to login to access this page.

bottom of page