top of page
< Back

Applicant Name:

Nguyen Dung

Title of Artwork:

Preserve the living environment

Category:

Drawing

Artwork Description

Tác phẩm được hoàn thành 4 ngày. Từ khi nhận được thông tin thì tôi đã bắt đầu lên ý tưởng và hoàn thiện tác phẩm. Tác phẩm phản ánh tầng ozon đang bị phá hủy dần dần khiến cho một phần trái đất bị hủy hoại.

Evaluate:

My list

Comments:

Cancel
Submit
loading.gif

loading ....

You need to login to access this page.

bottom of page