< Back

Applicant Name:

Lớp 10A8 Theo tìm hiểu, hiện nay việc thu gom và xử lý rác thải của người dân Điện Biên còn nhiều hạn chế gây ra ô nhiễm môi trường và còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ bùng phát các loại dịch bệnh, ảnh hưởng đến sức khoẻ của người dân, đồng thời làm mất mỹ quan đường làng ngõ xóm. Vậy nên đã có kế hoạch và chương trình về xử lý và thu gom chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn nguy hại, góp phần cải thiện môi trường xanh-sạch-đẹp trên địa bàn tỉnh. sangt

Title of Artwork:

Thu gom và xử lý rác thải của người dân Điện Biê

Category:

Photography

Artwork Description

Lớp 10A8
Theo tìm hiểu, hiện nay việc thu gom và xử lý rác thải của người dân Điện Biên còn nhiều hạn chế gây ra ô nhiễm môi trường và còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ bùng phát các loại dịch bệnh, ảnh hưởng đến sức khoẻ của người dân, đồng thời làm mất mỹ quan đường làng ngõ xóm. Vậy nên đã có kế hoạch và chương trình về xử lý và thu gom chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn nguy hại, góp phần cải thiện môi trường xanh-sạch-đẹp trên địa bàn tỉnh.

Evaluate:

My list

Comments:

Cancel
Submit
loading.gif

loading ....

You need to login to access this page.