top of page
< Back

Applicant Name:

VietnamO3 DCC

Title of Artwork:

Lo lắng

Category:

Drawing

Artwork Description

Tác giả: Dương Hoài An
Hiện nay việc bảo vệ tài nguyên môi trường được các quốc gia trên toàn thể giới quan tâm. Ở Việt Nam trong xu thế phát triển trong một chừng mực nào đó đã và đang diễn ra tình trạng tàn phá môi trường thiên nhiên do cuộc sống mưi sinh đã vô tình tạo ra những hệ quả và nó có tác động tiêu cực đến những cuộc sống của con người.

Evaluate:

My list

Comments:

Cancel
Submit
loading.gif

loading ....

You need to login to access this page.

bottom of page