top of page
< Back

Applicant Name:

Ca Mỹ Vy
Nguyễn Thị Như Ý

Title of Artwork:

Bảo vệ tầng ozone là bảo vệ ngôi nhà chung của ta

Category:

Drawing

Artwork Description

Mẹ thiên nhiên đang phải hứng chịu các tác nhân xấu làm ảnh hưởng đến môi trường cũng như tầng ozone. Chúng ta cần có nhưng biện pháp quyết liệt hơn để giải cứu môi trường sống.

Evaluate:

My list

Comments:

Cancel
Submit
loading.gif

loading ....

You need to login to access this page.

bottom of page