top of page
< Back

Applicant Name:

Khôi Vũ

Title of Artwork:

Tầng Ozôn mở ra tương lai cho thế giới

Category:

Drawing

Artwork Description

Tầng Ozôn có vai trò quan trọng đối với đời sống con người.Điều đó được thể hiện qua bức tranh"Tầng Ozôn mở ra tương lai cho thế giới" của em. Nếu không có nó thì thiên tai,lũ lụt,hạn hán,sóng thần... sẽ xảy ra rất nhiều vè điều đó sẽ khiến thế giới này tàn vong .Vì vậy hãy vì tương lai của cả thế giới mà chung tay bảo vệ tầng Ozôn để mở ra tương lai cho các thế hệ sau.

Evaluate:

My list

Comments:

Cancel
Submit
loading.gif

loading ....

You need to login to access this page.

bottom of page