top of page
< Back

Applicant Name:

La Sơn

Title of Artwork:

Tiếng gọi của biển cả

Category:

Photography

Artwork Description

Sự tàn phá khóc liệt của ô nhiễm môi trường gây ra rất nhiều sự mất mát khó tránh khỏi, vì sao lại xảy ra ô nhiễm môi trường? Dẫn đến sự việc trên thì phải nói đến ý thức của con người chúng ta, chúng ta đã quá coi thường thiên nhiên, hãy trân trọng những thứ tạo ra điều kiện cho ta.

Evaluate:

My list

Comments:

Cancel
Submit
loading.gif

loading ....

You need to login to access this page.

bottom of page