top of page
< Back

Applicant Name:

Yen Vy Tran Ngoc

Title of Artwork:

Bào vệ khong khí khỏi khói bụi

Category:

Drawing

Artwork Description

Cuộc sống xung quanh luon chịu nhiều ảnh hưởng của sự ô nhiễm khói bụi,cháy rừng môi trường ô nhiễm

Evaluate:

My list

Comments:

Cancel
Submit
loading.gif

loading ....

You need to login to access this page.

bottom of page