top of page
< Back

Applicant Name:

Bich Hiep Hoang

Title of Artwork:

Lửa cháy

Category:

Photography

Artwork Description

Người đồng bào dân tộc từ Tây Nguyên đến Tây đông bắc, lâu nay vẫn đốt phá rừng làm nương, làm rẫy. Cháu nhỏ kéo tay ông đi ra khỏi đám rừng cháy. Ý như muốn nói, đừng đốt phá rừng nữa, ảnh hưởng tới môi trường, sẽ làm biến đổi khí hậu, phá vỡ tầng ô dôn .

Evaluate:

My list

Comments:

Cancel
Submit
loading.gif

loading ....

You need to login to access this page.

bottom of page