top of page
< Back

Applicant Name:

Nguyễn Bảo Trâm

Title of Artwork:

Ô nhiễm môi trường thật đáng sợ

Category:

Drawing

Artwork Description

Chất lượng cuộc sống của chúng ta ngày nay đang ngày càng được nâng cao nhưng tầng ozone đang ngày càng bị phá hủy.Bằng những vấn đề ô nhiễm môi trường nổi cộm trong thực tế, em đã vẽ nên bức tranh này là lời cảnh tỉnh cho mỗi chúng ta về vấn nạn ô nhiễm môi trường trong đời sống ngày nay.

Evaluate:

My list

Comments:

Cancel
Submit
loading.gif

loading ....

You need to login to access this page.

bottom of page