top of page
< Back

Applicant Name:

Lan Hương

Title of Artwork:

Vẽ 1 bức tranh để bảo vệ tầng ozon

Category:

Photography

Artwork Description

Tầng ozon đang hỏng 1 lỗ rất lớn do con người đã thải khói bụi từ các nhà máy và thải ra môi trường các chất độc hại làm suy thái môi trường và làm cho tầng ozon bị ô nhiễm. Vì vậy, qua bức tranh này, em muốn gửi đến mọi người 1 thông điệp đó là hãy sống vì trái đất, vì nhân loại. Chúng ta nên cùng nhau bảo vệ tầng ozon

Evaluate:

My list

Comments:

Cancel
Submit
loading.gif

loading ....

You need to login to access this page.

bottom of page