top of page
< Back

Applicant Name:

Trường THCS Nam Thái Tên: Dương Thị Yến Nhi 28/03/2007 0949238220 Thông điệp: Mong các nhà máy cân nhắc việc đang gây ô nhiễm do khói bụi, nguồn nước thải chưa qua xử lý đẩy dồn ra ngoài cho môi trường và người, sinh vật thực vật và cả hành tinh phải chịu ảnh hưởng nặng nề ( bệnh tật, biến đổi gen, sinh vật tự suy thoái, thực vật chỉ bám đầy khói bụi,... sangt

Title of Artwork:

Bức tranh không tên

Category:

Drawing

Artwork Description

Trường THCS Nam Thái
Tên: Dương Thị Yến Nhi
28/03/2007
0949238220
Thông điệp: Mong các nhà máy cân nhắc việc đang gây ô nhiễm do khói bụi, nguồn nước thải chưa qua xử lý đẩy dồn ra ngoài cho môi trường và người, sinh vật thực vật và cả hành tinh phải chịu ảnh hưởng nặng nề ( bệnh tật, biến đổi gen, sinh vật tự suy thoái, thực vật chỉ bám đầy khói bụi,...

Evaluate:

My list

Comments:

Cancel
Submit
loading.gif

loading ....

You need to login to access this page.

bottom of page