top of page
< Back

Applicant Name:

Hương Đỗ

Title of Artwork:

Tác phẩm: Vẻ đẹp

Category:

Photography

Artwork Description

Chú thích về tác phẩm: Yên Bái có rất nhiều cánh rừng đẹp, với rừng hoa tớ dày kì diệu. Nhìn từ trên cao xuống hoa nở rộ như những đám mây lửng lơ. Với vẻ đẹp ấy chúng ta hãy bảo vệ và giữ gìn.

Evaluate:

My list

Comments:

Cancel
Submit
loading.gif

loading ....

You need to login to access this page.

bottom of page