top of page
< Back

Applicant Name:

Hoàng Kim An

Title of Artwork:

Hậu quả của biến đổi khí hậu

Category:

Drawing

Artwork Description

Bức tranh vẽ về nhũng hậu quả của biến đổi khí hậu. Những hiện tượng ấy gây ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của người dân trên toàn cầu. Mọi người hãy chú ý, cùng nhau giữ gìn môi trường sạch đẹp để hướng đến tương lai tươi sáng hơn.

Evaluate:

My list

Comments:

Cancel
Submit
loading.gif

loading ....

You need to login to access this page.

bottom of page