top of page
< Back

Applicant Name:

Thư Lê Thị Minh

Title of Artwork:

Bảo vệ Trái Đất khỏi biến dổi khí hậu

Category:

Drawing

Artwork Description

Biến đổi khí hậu do tầng ozon bị thủng đang là vấn đề cấp bách hiện nay. Vì vậy, mọi người phải chung tay góp sức trồng thật nhiều cây xanh để mong muốn có thể tái tạo lại tầng ozon.

Evaluate:

My list

Comments:

Cancel
Submit
loading.gif

loading ....

You need to login to access this page.

bottom of page