top of page
< Back

Applicant Name:

Hoàng Thị Ngọc Bích

Title of Artwork:

Khí thải lò đốt thủ công

Category:

Photography

Artwork Description

Các lò đốt thủ công xuất hiện nhiều ở Việt Nam như các lò đốt gạch thủ công, nguyên liệu để duy trì hoạt động của lò đốt này là củi, các vật liệu dễ cháy, khí thải từ loại lò đốt này thường không được xử tốt khi thải ra môi trường nên sẽ có rất nhiều chất và tạp chất gây ảnh hưởng đến hoạt động của tầng ô-dôn (ozon).

Evaluate:

My list

Comments:

Cancel
Submit
loading.gif

loading ....

You need to login to access this page.

bottom of page