top of page
< Back

Applicant Name:

Nguyễn Thị Hải nguyenthihai

Title of Artwork:

Vấn đề ô nhiễm môi trường nước hiện nay ở nước ta

Category:

Drawing

Artwork Description

Nguồn nước hiện nay đang đứng nguy cơ ô nhiễm nghiêm trọng, do nhiều nguyên nhân khác nhau, chính vì vậy chúng ta hãy cùng nhau giữ gìn nguồn tài nguyên quý giá này. Chúng ta không chỉ tuyên truyền mà bằng những hành động cụ thể, có ý nghĩa thiết thực để góp phần bảo vệ tài nguyên nước

Evaluate:

My list

Comments:

Cancel
Submit
loading.gif

loading ....

You need to login to access this page.

bottom of page