top of page
< Back

Applicant Name:

Dương Yến Nhi

Title of Artwork:

World Ozone Day

Category:

Drawing

Artwork Description

Bức tranh gồm có: Trái Đất, đám mây trên đó mang theo nhành cây xanh, tán cây bao bọc xung quanh Trái Đất cùng mây trắng vờn khắp. Đám mây mang theo mầm sống đáp xuống Trái Đất xanh, quả đất được bảo vệ mới tán lá xanh tươi cùng đám mây trắng. Thông điệp trong bức tranh của tôi là: Trái Đất xanh tươi không chỉ nhờ mẹ thiên nhiên, mà còn nhờ con người, nhờ những mầm sống giúp Trái Đất đẹp hơn, hãy chung tay bảo vệ Trái Đất, bảo vệ tầng ozone.

Evaluate:

My list

Comments:

Cancel
Submit
loading.gif

loading ....

You need to login to access this page.

bottom of page