< Back

Applicant Name:

Nguyen Ha Giang

Title of Artwork:

Lỗ thủng ozon nguy cơ hủy diệt Trái Đất

Category:

Graphic Design

Artwork Description

- Thông điệp: Tầng ozon ví như quả trứng vậy,nếu nó bị nứt, vỡ, thủng phần vỏ thì sẽ không thể bảo vệ phần lõi bên trong được. Cũng như Trái Đất nếu không có lớp Ozon bảo vệ bên ngoài thì không thể tồn tại được, vì vậy việc thủng tầng ozon là mối nguy hiểm đối với Trái Đất , cần chung tay, góp sức bảo vệ tầng Ozon là trách nhiệm của chúng ta

- Ý nghĩa: Mỗi người, mỗi quốc gia cần nhìn nhận một cách nghiêm trọng về tình hình tầng Ozon đang ngày bị con người phá hủy khốc liệt như thế nào. Từ đó, nêu cao cảnh báo với toàn thể nhân loại về thực trạng và hậu quả mà nó mang lại đối với sự sống trên Trái Đất như thế nào để khắc phục và có những biện pháp ngăn chặn, cản trở quá trình thủng tầng ozon ngày một lan trọng hơn

Evaluate:

My list

Comments:

Cancel
Submit
loading.gif

loading ....

You need to login to access this page.