top of page
< Back

Applicant Name:

Trần Nguyễn Hoàng

Title of Artwork:

Khí thải độc hại, phá hoại ôzn

Category:

Graphic Design

Artwork Description

- Thông điệp: Ozon đang ngày càng bị phá hủy bởi những tác động từ trái đất, và lượng khí thải lớn độc hại được thải ra từ những hoạt động của con người đã ảnh hưởng trực tiếp tới tầng ozon tạo lên những lỗ thủng, hình ảnh những lỗ thủng như những mảnh ghép còn thiếu mà mỗi chúng ta cần ghóp phần hoàn thiện nó. Nhiệm vụ của mỗi người là làm sao lắp ghép những mảnh ghép đó để tạo thành một bầu khí quyển, một tầng ozon hoàn hảo nhất.

- Ý nghĩa: Mỗi người cần có cái nhìn hơn về tình hình thực tế để có những biện pháp phù hợp và cụ thể.

- Hình ảnh sử dụng: Trái đất được bao bọc bởi những lớp khí quyển, và lớp ozon được xây dựng bằng những mảnh ghép từ góc nhìn phía trái đất, lỗ thủng của tầng ozon là trọng tâm.

- Kích thước : 60x90 cm

Evaluate:

My list

Comments:

Cancel
Submit
loading.gif

loading ....

You need to login to access this page.

bottom of page