top of page
< Back

Applicant Name:

Nguyễn Minh Tâm-Nguyễn Minh Tâm

Title of Artwork:

Ozone và môi trường

Category:

Graphic Design

Artwork Description

Bài thi với chủ đề về tình trạng tầng ozone hiện nay, bao gồm những nguyên nhân gây hại đến tầng ozone và nhấn mạnh sự đoàn kết, ý thức, chung tay của chúng ta cùng nhau bảo vệ tầng ozone bảo vệ ngôi nhà chung của nhân loại để thế giới ngày càng tốt đẹp hơn.

Evaluate:

My list

Comments:

Cancel
Submit
loading.gif

loading ....

You need to login to access this page.

bottom of page