top of page
< Back

Applicant Name:

thuy nguyen kieu thu

Title of Artwork:

Hãy bảo vệ tầng ozone của chúng ta

Category:

Drawing

Artwork Description

quả đất đang bị thiệt hại rất nặng nề do ô nhiễm môi trường về khói bụi, rác thải, e muốn tuyên truyền với mọi người bằng tranh vẽ về bảo vệ môi trường để tầng ozone được trong lành con người được khỏe mạnh

Evaluate:

My list

Comments:

Cancel
Submit
loading.gif

loading ....

You need to login to access this page.

bottom of page