top of page
< Back

Applicant Name:

Lư Sơn Minh Thái

Title of Artwork:

Sự sống trở lại

Category:

Drawing

Artwork Description

Bức tranh nói lên sự sống trở lại của bầy chim cánh cụt ở Nam Cực, đồng thời ẩn dụ cho cuộc sống của các loài sinh vật trên trái đất được phục hồi trở lại sau ảnh hưởng của nóng lên toàn cầu, thủng tầng ozon nhờ vào nghị định thư Montreal. Bức tranh muốn nói lên thành quả của nghị định thư Montreal và tuyên truyền cho mọi người ý thức hơn về việc bảo vệ môi trường, bảo về sự sống trên trái đất.

Evaluate:

My list

Comments:

Cancel
Submit
loading.gif

loading ....

You need to login to access this page.

bottom of page