top of page
< Back

Applicant Name:

Bich Hiep Hoang

Title of Artwork:

Người đàn ông và cái cây

Category:

Photography

Artwork Description

Người đàn ông ngồi rất buồn dưới gốc cây cô đơn, người đàn ông nhớ về rừng, nhớ về thủa trước nơi đây là 1 khu rừng bạt ngàn cây. Nạn chặt phá rừng đã làm cho nơi này cằn cỗi, và giờ chỉ còn 1 cây duy nhát đơn côi.

Evaluate:

My list

Comments:

Cancel
Submit
loading.gif

loading ....

You need to login to access this page.

bottom of page