top of page
< Back

Applicant Name:

Tô Thu Hương

Title of Artwork:

Năng lượng hóa thạch

Category:

Photography

Artwork Description

Nhà máy nhiệt điện sử dụng nhiên liệu hóa thạch Than đá để tạo ra điện, một nguồn năng lượng hữu ích cho cuộc sống của con người, tuy nhiên lương khí thải từ những hoạt động này cũng tạo ra những khí thải có thể gây ảnh hưởng, tác động đến tầng ô-dôn (ozon) - lá chắn bảo vệ trái đất.

Evaluate:

My list

Comments:

Cancel
Submit
loading.gif

loading ....

You need to login to access this page.

bottom of page