top of page
< Back

Applicant Name:

Thảo Nguyễn

Title of Artwork:

“Trẻ em chung tay giữ hành tinh luôn mát lành!”

Category:

Drawing

Artwork Description

Tác phẩm thể hiện bức tranh tổng quát về niềm vui sướng của trẻ em thế giới đang hòa trong thiên nhiên mát lành. Đây cũng là một trong những mục tiêu để hành động của Nghị định Montreal.
Bức tranh thể hiện niềm vui, sự đồng lòng của trẻ em trên thế giới cùng hành động để bảo vệ môi trường qua những hình ảnh: Các em nhỏ đang nhặt rác, thu gom phế phẩm; Phân loại rác thải và tái chế; Làm gạch sinh thái -Ecobrick (nén túi ni- lông đã qua xử dụng vào chai nhựa để làm bàn đọc sách, xây bồn hoa, v.v góp phần xử lý rác tại nguồn); Trồng cây gây rừng phủ xanh trái đất cũng như giảm lượng khí CO2, khí Metan bằng việc sử dụng xe đạp khi có thể, hạn chế hoặc thay thế than củi; Tuyên truyền, lan tỏa những hành động đẹp là hình ảnh được thể hiện trên cùng.
Tất cả những hành động được thể hiện trong lòng trái đất màu xanh trong biểu tượng cây cổ thụ lớn, với hy vọng tất cả mọi người không chỉ trẻ em thấy được trách nhiệm và vai trò của mình trong việc bảo vệ tầng ô-dôn, bảo vệ trái đất, để hành tinh chúng ta luôn mát lành!

Evaluate:

My list

Comments:

Cancel
Submit
loading.gif

loading ....

You need to login to access this page.

bottom of page