top of page
< Back

Applicant Name:

Vũ Quyên

Title of Artwork:

HÀNH ĐỘNG HÔM NAY-AN TOÀN NGÀY MAI

Category:

Drawing

Artwork Description

Hưởng ứng cuộc thi "World ozone day" mỗi chúng ta hãy cùng nhau thay đổi nhận thức, thay đổi hành động để trái đất luôn xanh- sạch- đẹp. Bằng cách mỗi cá nhân mỗi tập thể cùng nhau góp sức vào bảo vệ tầng ozone- bảo vệ môi trường sống. Công cuộc khôi phục và cải thiện là một quá trình dài vì vậy bản thân mỗi người cần phải đồng lòng chung sức bảo vệ môi trường sống của nhân loại.

Evaluate:

My list

Comments:

Cancel
Submit
loading.gif

loading ....

You need to login to access this page.

bottom of page