< Back

Applicant Name:

Myhuyen Phan

Title of Artwork:

Stress không riêng ở con người, Trái Đất cũng thế

Category:

Graphic Design

Artwork Description

Đôi khi quá nhiều thì thành ra dư thừa, cho nên cuộc sống hiện nay càng hiện đại hóa thì phải luôn đi với việc bảo vệ môi trường. Đặc biệt trong đại dịch này thì việc sử dụng máy lạnh hay các sản phẩm làm lạnh khác là việc không quá cần thiết đối với sức khỏe chúng ta cũng như đối với tầng ozon của Trái Đất.

Evaluate:

My list

Comments:

Cancel
Submit
loading.gif

loading ....

You need to login to access this page.