top of page
< Back

Applicant Name:

Thị Ngọc Huỳnh

Title of Artwork:

Chung tay bảo vệ tầng ozon

Category:

Drawing

Artwork Description

Tầng ozon đang bị hủy hoại dần do các tác động của con người. Thông qua tranh vẽ em mong con người có thể thay đổi cách nghĩ, cách làm để ngăn chặn các tác động xấu ảnh hưởng đến tầng ozon bằng các hành động thiết thực như trồng nhiều cây xanh, phân loại rác, giảm khí thải ra môi trường,...

Evaluate:

My list

Comments:

Cancel
Submit
loading.gif

loading ....

You need to login to access this page.

bottom of page