< Back

Applicant Name:

Nguyễn Hà Phương

Title of Artwork:

Bảo Vệ Tầng Ozon

Category:

Drawing

Artwork Description

Bức tranh của em nói về lợi ích của việc bảo vệ tầng ozon và hậu quả khi mình không bảo vệ tầng ozon.

Evaluate:

My list

Comments:

Cancel
Submit
loading.gif

loading ....

You need to login to access this page.