top of page
< Back

Applicant Name:

Tác giả: Nguyễn Phương Linh Ngày tháng năm sinh: 06- 03- 2009 Chú thích tác phẩm: Hàng tỉ năm về trước tạo hóa đã tạo ra trái đất với một màu xanh mát, trong lành của sự sống. Nhưng hiện nay trên hành tinh xanh của chúng ta, ở đâu cũng dễ dàng nhận thấy dấu hiệu của ô nhiễm môi trường, khiến tầng ôzôn đã và đang bị phá hủy nghiêm trọng, làm ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của muôn loài. Chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy rằng môi trường nước, biển, không khí của chúng ta đang bị ô nhiễm trầm trọng. Từ những điều hằng ngày chúng ta thấy và trực tiếp chịu đựng như khói bụi cho đến những điều lớn như biến đổi khí hậu, mưa đá, tuyết rơi, mưa axit, nước biển dâng, sa mạc hoá, thời tiết ngày càng khắc nghiệt hơn trước… Sự nóng lên của toàn cầu có tác động không nhỏ đến con người, môi trường và xã hội. Cụ thể, nhiệt độ tăng sẽ làm băng tan ở các cực và mực nước biển cũng sẽ tăng theo, gia tăng số lượng và quy mô các cơn bão, động dất, sóng thần, làm suy giảm tầng ôzôn … Ngoài ra, một số loài không kịp thích ứng với thay đổi khí hậu cũng có thể bị tuyệt chủng. Vì vậy, việc bảo vệ môi trường- bảo vệ tầng ôzôn cũng chính là bảo vệ cuộc sống của chúng ta.

Title of Artwork:

Hãy giữ lấy màu xanh cho trái đất

Category:

Drawing

Artwork Description


Tác giả: Nguyễn Phương Linh
Ngày tháng năm sinh: 06- 03- 2009
Chú thích tác phẩm: Hàng tỉ năm về trước tạo hóa đã tạo ra trái đất với một màu xanh mát, trong lành của sự sống. Nhưng hiện nay trên hành tinh xanh của chúng ta, ở đâu cũng dễ dàng nhận thấy dấu hiệu của ô nhiễm môi trường, khiến tầng ôzôn đã và đang bị phá hủy nghiêm trọng, làm ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của muôn loài. Chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy rằng môi trường nước, biển, không khí của chúng ta đang bị ô nhiễm trầm trọng. Từ những điều hằng ngày chúng ta thấy và trực tiếp chịu đựng như khói bụi cho đến những điều lớn như biến đổi khí hậu, mưa đá, tuyết rơi, mưa axit, nước biển dâng, sa mạc hoá, thời tiết ngày càng khắc nghiệt hơn trước…
Sự nóng lên của toàn cầu có tác động không nhỏ đến con người, môi trường và xã hội. Cụ thể, nhiệt độ tăng sẽ làm băng tan ở các cực và mực nước biển cũng sẽ tăng theo, gia tăng số lượng và quy mô các cơn bão, động dất, sóng thần, làm suy giảm tầng ôzôn … Ngoài ra, một số loài không kịp thích ứng với thay đổi khí hậu cũng có thể bị tuyệt chủng. Vì vậy, việc bảo vệ môi trường- bảo vệ tầng ôzôn cũng chính là bảo vệ cuộc sống của chúng ta.

Evaluate:

My list

Comments:

Cancel
Submit
loading.gif

loading ....

You need to login to access this page.

bottom of page