< Back

Applicant Name:

NUTSIPHAT WARATPHATSKUL

Title of Artwork:

ANOTHER WORLD

Category:

Graphic Design

Artwork Description

เนื่องจากโลกเราในตอนนี้เต็มไปด้วยโรงงานและอุตสาหกรรมที่ส่งผลกระทบกับโลกเป็นอย่างมากที่ทำให้โลกของเรานั้นดูแย่ลงเรื่อยๆ จึงคิดว่าถ้าเราลดสิ่งที่ทำให้เกิดมลพิษและซ่อมแซ่มโลกด้วยการปลูกต้นไม้ทดแทนก็อาจจะสร้างอากาศที่ดีก็อาจจะช่วยโลกมากกว่านี้และอาจจะทำให้โลกของเราน่าอยู่ขึ้นกว่าเดิม จากรูปที่ออกแบบจะสื่อว่าโลกที่เราอยู่ตอนนี้ในปัจจุบันกับอีกโลกที่ควรจะเป็นค่ะ

Evaluate:

My list

Comments:

Cancel
Submit
loading.gif

loading ....

You need to login to access this page.