< Back

Applicant Name:

Nguyễn Bảo

Title of Artwork:

Chung tay bảo vệ tầng ozon vì tương lai nhân loại

Category:

Drawing

Artwork Description

Bảo vệ tầng ozon là một trong những vấn đề cấp bách hiện nay mà con người vẫn luôn tìm giải pháp tối ưu nhất. Ảnh hưởng tiêu cực của việc thủng tầng ozon đã, đang và sẽ gây nguy hại đến nhân loại và sự sống trên trái đất. Vì thế nên bảo vệ tầng ozon cũng chính là bảo vệ tương lai trái đất sau này

Evaluate:

My list

Comments:

Cancel
Submit
loading.gif

loading ....

You need to login to access this page.