top of page
< Back

Applicant Name:

Tác giả: Ngô Gia Bảo Lớp: 3A - Thanh Hóa - Tuyên Hóa - Quảng Bình

Title of Artwork:

Môi trường này là của chúng em!

Category:

Drawing

Artwork Description

Tác giả: Ngô Gia Bảo
Lớp: 3A - Thanh Hóa - Tuyên Hóa - Quảng Bình
Môi trường sống hiện nay đang bị ô nhiễm trầm trọng trên phạm vi toàn thế giới. Bảo vệ môi trường sống trên trái đất là nhiệm vụ cấp bách và cần thiết của tất cả mọi người bởi: “Trái đất là ngôi nhà chung của chúng ta” bởi tất cả chúng ta đều phụ thuộc và sinh tồn nhờ môi trường. Tuy nhiên môi trường đó đang bị hủy hoại từng ngày từng giờ bởi chính chúng ta. Hơn lúc nào hết, vấn đề môi trường đang trở nên cấp bách, cần có sự quan tâm, chung tay hành động của tất cả chúng ta. Nếu thế giới làm những điều này sẽ tạo ra môi trường xanh sạch đẹp.

Evaluate:

My list

Comments:

Cancel
Submit
loading.gif

loading ....

You need to login to access this page.

bottom of page