< Back

Applicant Name:

tanakrit chitcharoen

Title of Artwork:

Two Planets

Category:

Graphic Design

Artwork Description

เป็นภาพที่อยากทำให้ทุกคนตระหนักถึงภัยของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือสภาวะโลกร้อนในปัจจุบันว่าเราต้องทำอะไรซักอย่างก่อนที่ปัญหานี้จะใหญ่โตมากขึ้นกว่าที่มันจะสายเกินไป

Evaluate:

My list

Comments:

Cancel
Submit
loading.gif

loading ....

You need to login to access this page.