top of page
< Back

Applicant Name:

Minh Trường Bùi

Title of Artwork:

People burn garbage

Category:

Photography

Artwork Description

Việc người dân đốt rác đã tạo ra rất nhiều khí độc hại làm cho tình trạng ô nhiễm mỗi trường của khu dân cư nói riêng và đất nước nói chung ngày càng tệ hơn.

Evaluate:

My list

Comments:

Cancel
Submit
loading.gif

loading ....

You need to login to access this page.

bottom of page