< Back

Applicant Name:

Uyen Pham

Title of Artwork:

Bảo vệ tầng Ozone- ý thức của mỗi người

Category:

Drawing

Artwork Description

Mỗi người nên có ý thức bảo vệ để không khí của chúng ta trở nên trong lành hơn. Không nên sử dụng các hoá chất độc hại, các chất thải có hại với môi trường

Evaluate:

My list

Comments:

Cancel
Submit
loading.gif

loading ....

You need to login to access this page.