< Back

Applicant Name:

luchao thanhbinh

Title of Artwork:

Dòng chảy thời gian

Category:

Photography

Artwork Description

Họ và tên: Tiêu Năng Lực
Trường TH&THCS Trung Tâm
Chú thích: Dòng chảy của con sông vốn là nơi cung cấp nước và hải sản cung cấp cho con người. Nhưng do tác động xấucủa con người khiến cho dòng chảy bị thay đổi, nguồn nước bị ô nhiễm, hải sản bị cạn kiệt. Vậy muốn trả lại cho dong sông như tự nhiên vốn có của nó. Chúng ta hãy chung tay bảo vệ dòng sông và môi trường nước.

Evaluate:

My list

Comments:

Cancel
Submit
loading.gif

loading ....

You need to login to access this page.