< Back

Applicant Name:

Giàng Thị Sao
Lý Tả Mẩy
Cứ Thị Dâu
Cứ Thị Hoa
Sùng Thị Lan Anh
Giàng Thị Sua

Title of Artwork:

Vì một hành tinh xanh - Hãy luôn bảo vệ trái đất

Category:

Drawing

Artwork Description

Vì một hành tinh xanh - Cứu lấy trái tim của chúng ta - Vì một tương lai xanh - Hãy luôn bảo vệ trái đất - Hãy cứu lấy hành tinh của chúng ta!

Evaluate:

My list

Comments:

Cancel
Submit
loading.gif

loading ....

You need to login to access this page.