< Back

Applicant Name:

Tùng Nguyễn Thanh Hoàng

Title of Artwork:

Hoạt động bảo vệ môi trường

Category:

Photography

Artwork Description

Đây là hình ảnh những hoạt động tại trường học. Ví dụ như đổi chai nhựa lấy cây xanh. Trồng cây xanh trong sân trường. Tuyên truyền khẩu hiệu bảo vệ môi trường

Evaluate:

My list

Comments:

Cancel
Submit
loading.gif

loading ....

You need to login to access this page.